Chorizo fresco

About This Project

Chorizo Fresco

Chorizo Fresco Calidad puro cerdo Peso exacto por paquete: 320 gr.

Category

Calidad puro cerdo, Chorizo fresco